Громадський діяч Марина Бурмака

 

Марина БУРМАКА,
Голова Громадської ради при КМДА 2013-2014 рр.

 

 

Марина БУРМАКА,
Голова Громадської ради при КМДА 2013-2014 рр.:

«Громадська рада не лише забезпечує участь киян в управлінні своїм містом та є демократичним інструментом громадського контролю за діяльністю влади. Це крок до встановлення партнерських взаємостосунків влади з громадянами - коли рівні за впливом сторони спільно приймають саме ті рішення, які є кращими для територіальної громади міста».

 

 

 Громадська рада при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) − постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган, до складу якого входять представники інститутів громадянського суспільства міста Києва.

  

Основні завдання Громадської ради:

 

 створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами; 

 здійснення громадського контролю за діяльністю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); 

 сприяння врахування міською адміністрацією громадської думки під час формування та реалізації державної політики в місті Києві.

  

 

 

 

Громадська рада, відповідно до покладених на неї завдань:

 

1) готує та подає до КМДА пропозиції до плану проведення консультацій з громадськістю, а також консультацій, не передбачених таким планом; 

2) подає до КМДА обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи КМДА;  

3) проводить громадську та антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів; 

4) здійснює громадський контроль за врахуванням КМДА пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням нею нормативно-правових актів; 

5) збирає, узагальнює та подає до КМДА інформацію щодо пропозицій громадських організацій відносно вирішення питань, які мають важливе суспільне значення.

 

Орган виконавчої влади в обов’язковому порядку за участю Громадської ради проводить консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо:

  • проектів нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов'язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб'єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих органам виконавчої влади відповідними радами;

  • проектів регуляторних актів;

  • проектів державних і регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання;

  • звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік.


 Повноваження Громадської ради розповсюджуються на територію міста Києва.

 * Витяги з Постанови Кабінету Міністрів України № 996 від 03 листопада 2010 р. «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».